Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

MC

популярни изрази

Swan Corner

Какво е Canto do Cisne: Лебедката песен е популярен метафоричен израз, който служи за описване на най-важните постижения . Този израз, който е метафоричен израз, произлиза от древна вяра, в която белият лебед ( cygnus olor ) е бил напълно безшумен по време на живота си до момента на смъртта си, когато той изразявал красива песен. Днес е добре известно, че тази вяра, възникнала в Древна Гърция около ІІІ в. Пр. Хр., Не е основана, защото белите лебеди не са мълчаливи и излъчват свирки и свирки, точно както не пеят, когато умрат. Въпреки че теорията, която е довела до и

наука

йонизирам

Какво е йонизирано: Йонизирането е действието на отделяне или превръщане в йони . В областта на химията йонът, йонът или йонитът е електрически заредена частица, атом или молекула. Това е всяка част от атом или молекула, изместена от прилагането на енергия. Йонизирането е процес на трансформиране на неутрални заредени атоми в

Латински изрази

Lato Sensu

Какво е Lato Sensu: Lato sensu е израз на латински, който означава " в широк смисъл ". Той се използва в други езици и области като право , лингвистика , семиотика и други, за да се каже, че определено тълкуване трябва да се разбира в по-широк и по-широк смисъл. В Бразилия изразът беше въведен, за да се разграничат по-кратките курсове за следдипломна квалификация, за разлика от „ stricto sensu “. " Lato sensu " означава курсове за

Латински изрази

Quo vadis

Какво са Quo vadis: Quo vadis е израз на латински, което означава „Къде отиваш? - На латински. Изразът се появява в Библията, в Йоан 16: 5, където Исус Христос казва: "Сега, когато отивам при онзи, който ме е пратил, никой от вас не ме пита: Къде отиваш?" Тази фраза се появява и в апокрифната работа на третия век, която се нарича "Деяния на светите апостоли Петър и Павел" и откриваме този израз, който Исус отп

Латински изрази

Vade Mecum

Какво представлява Vade Mecum: Vade mecum е израз на латински, което означава " отиди с мен ". Това е името, дадено на книга за референции , много използвана в областта на правната наука, но съществува и в други области. Обозначението Vade mecum (което означава "върви с мен") е дадено, защото е книга или ръководство за практическа употреба, което читателите мога

Латински изрази

Carpe diem

Какво е Carpe diem: Carpe diem е латински израз, който означава " насладете се на деня" . Това е буквалният превод и не означава да се насладите на определен ден, но има смисъл да се възползвате максимално от сега , да се насладите на настоящето . Терминът е написан от римския поет Хораций (65 пр.н.е. - 8 г. пр. Хр.), В книга I на "Одес", в който той съветва приятеля си Леукон в фразата: "... carpe diem,

Латински изрази

място

Какво означава Locus: Locus е латинска дума, която буквално означава "място" , "позиция" или "място" . Този термин може да се използва в различни сетива и за различни области, като например в психологията, генетиката, математиката, фонетиката и т.н. В математиката и геометрията локусът е локус, състоящ се от множеството точки в пространството, които се радват на определена математическа собственост. Те могат да бъдат геометричн

Латински изрази

кворум

Какво е кворум: Кворумът е терминът, даден на минималния брой хора, необходими за валидност на сесия или обсъждане . Думата дойде в британски съд, наречен " съдии на кворума ", където членовете действаха солидарно, за да вземат валидно решение, и за да стане това, поне един от тях трябва да присъства. Етимологически, този термин произхожда от латинския qui ("който"), който може да се преведе на "от които" или "от кого". Този термин следва да се използва само по отношение на заседанията на гласовете или аса

Популярни Категории

Top