Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция бюджет

Какво е бюджет:

Бюджет (изразен bädget ) е английски термин, означаващ бюджет . Често се използва в бизнес средата за обозначаване на периодичен (обикновено годишен) бюджет, направен от компания, където се вмъкват променливи за разходи, приходи и разходи, които определят сметкоплан.

Бюджетът обикновено е основният план за започване на производствената дейност. Чрез този стратегически план се проследяват целите за продажби и производство и може да се направи прогноза за финансовите условия през определения период, както и бъдещо планиране.

Прогнозирането е реален анализ на прогнозите в бюджета. Това е периодично сравнение (обикновено по-малко от бюджета) между прогнозните данни и действителните данни. Ако има забележимо несъответствие в това сравнение, компанията може да дефинира нови стратегии.

Има няколко софтуера на пазара, специфични за този ефект, сред които и популярният Excel.

Популярни Категории

Top