Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция IPVA

Какво е IPVA:

IPVA е акроним за данък върху имуществото на моторните превозни средства, който е държавен данък с цел набиране на средства за автомобилите на хората, независимо от вида на превозното средство.

IPVA е данък, който само държавите и федералният окръг имат правомощието да я въведат, не може да бъде задължение на правителството, събирането се прави от всяка държава, а 50% от общата сума е за самата държава, и другата част принадлежи на мястото, където е регистрирано превозното средство. Процентът на IPVA варира във всяка държава и се определя от всяка правителствена база и нейните собствени критерии.

Единствената цел на IPVA е да събира пари, а този данък се налага само за превозни средства, които се движат по суша, т.е. не се състои от друг тип, като лодки, лодки и др. IPVA се начислява ежегодно и няма връзка с положението на пътищата или улиците, а само за данъчни цели.

IPVA може да се изплаща в брой или до три вноски, а една от държавите с най-висок процент на IPVA е Сао Пауло.

Популярни Категории

Top