Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция тц

Какво е tsc:

" Tsc, tsc, tsc " е онмотопея, т.е. писменото възпроизвеждане на шум, който хората обикновено правят с устата си в акт на неодобрение .

Този израз често се придружава от жестове, като например люлеенето на главата в знак на отричане или неодобрение.

Научете повече за значението на Onomatopoeia.

Това е добре познат израз за читателите на списания от комикси, комиксите по принцип и други типове рисунки.

" Tsc , tsc, tsc " все още служи за "материализиране" на други чувства, като разочарование и неуспех.

Пример: " Tsc , tsc, tsc ... Трябва да се срамувате! "

ЦК също може да се използва в литературен контекст за изразяване на възхищението на един човек за друг, обикновено свързано със страст или любов.

В този смисъл " tsc " ще бъде onomatopoeia за "шума", направен с мига на очите на страстния. Ономатопеята обикновено се вижда в карикатури или комикси.

В езика на социалните мрежи в интернет или в текстови съобщения, " tsc " е известен като акроним за "кървава пълна", което означава, че човекът не е в настроение да говори в този момент.

Популярни Категории

Top