Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция хетерономията

Какво е Хетерономия:

Хетерономията означава зависимост, подчинение, подчинение . Това е система на етика, според която стандартите за поведение идват отвън.

Думата хетерономия се формира от гръцкия корен " хетеро ", което означава "различен", и " момос ", което означава "закон", следователно, е приемането на норми, които не са наши, но които ние признаваме за валидни, за да ръководим нашето съзнание ще разпознае моралната стойност на нашите дела.

Хетерономията е условие за подчинение на ценности и традиции, пасивно подчинение на обичаите чрез конформизъм или страх от осъждение от обществото или от боговете.

Хетерономията е обратното на автономията, формирана от гръцкото радикално "аз", което означава "само по себе си", което е свобода и независимост, е способността на самоуправление, е собствеността, с която човек възнамерява да избере закони, които регулират тяхното поведение.

Автономията не отрича външното си влияние, обусловеност и детерминизъм, но замества в човека способността му да разсъждава върху наложените му ограничения и която, наблюдава, му дава посоката, която трябва да следва.

Виж също: значението на Аномия.

Популярни Публикации, 2020

BVL

Популярни Категории

Top