Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция орбита около

Какво е Orbit:

Орбитацията означава да се ходиш около нещо, да бъдеш в сферата на действие или влияние на някого или нещо. орбитата може да бъде и крива траектория, която тялото преминава около точка, под действието на сила; или кухина, в която е поставено окото и други структури или орбита, определение на математиката.

В физиката, орбитата е траекторията, която едно тяло обикаля около друго под влиянието на някаква сила. Според законите на движението на планетите орбитите са приблизително елиптични, въпреки че планетите близо до Слънцето, около които те обикалят, имат около кръгови орбити. В рамките на една слънчева система, планети, астероиди, комети и други по-малки обекти пътуват приблизително елиптични орбити около Слънцето, докато луните и другите спътници правят същото около планетите.

Има и геостационарната орбита, която е, когато орбитата е кръгова и се процеси точно на екватора на Земята в точки с нулеви ширини и нейното въртене следва точно въртенето на Земята.

Орбитата може да бъде и човешка пирамидална скелетна кухина, където се вкарват луковицата на окото, мускулите, нервите, съдовете и сълзотворен апарат.

Популярни Публикации, 2020

Популярни Категории

Top