Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция неуспех

Какво е неизправност:

Неуспехът е английска дума, чието значение е "провал" или "неуспех". Използването на термина показва състоянието или състоянието на неизпълнение на желаната цел. Той се класифицира като обратното на успеха или успеха.

В технологията отказът е дефект или ненормално състояние на конкретен компонент, оборудване, подсистема или система, което може да попречи на неговата работа, както е планирано. Например, когато се опитате да стартирате операционната система Windows, когато има диск, който не се разпознава от системата, се появява фразата "DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER", вмъкнете друг диск в системата и Бутон ENTER.

Терминът " неуспех" зависи от контекста, в който се използва, и може да бъде свързан с определена наблюдател или система от убеждения. Ситуация, считана за провал, от една страна, може да се счита за успех, от друга. По същия начин степента на успех или неуспех в дадена ситуация може да бъде различна, когато се наблюдават от различни наблюдатели.

Популярни Категории

Top