Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция Бюро за обслужване

Какво е Service Desk:

Service Desk е еволюцията на бюрото за помощ, тъй като тя има по-голям обхват и качество, за да отговори на търсенето. Service Desk служи за централизиране на нуждите на една компания на едно място, записване на входящи и изходящи заявки за поддръжка и поддръжка, за да се постигне по-голям контрол над направеното.

С нарастващото търсене на бизнес и глобализацията на компаниите все повече компании трябва да се уверят, че качеството на извършваните услуги, за да получат по-големи шансове за конкуренция на световния пазар. Потребителите получават изчислителни ресурси и когато има отворено повикване, се управлява, за да се обслужват по реда на въвеждане, важно е той винаги да е отворен за подобрения в услугата за поддръжка на клиенти и да има основан на работен метод в ITIL (библиотека за инфраструктура за информационни технологии).

Основната мисия на сервизното бюро е да възстанови нормалното функциониране на потребителските услуги възможно най-бързо, като минимизира бизнес ефекта от ИТ неуспехите. Добре структурираните инструменти за управление на ИТ услуги също са много важни за осигуряване на добро обслужване.

Популярни Публикации, 2020

Популярни Категории

Top