Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция Fiat Lux

Какво е Fiat Lux:

Fiat Lux означава "Да има светлина" или "Да има Светлина". Това е библейски термин, използван от Бога по време на създаването на Вселената, когато той е създал светлина от нищо. Това е добре позната метафора и представлява произхода на новото.

Фразата идва от третия стих от Книгата на Битие, когато се казва: "В началото Бог създаде небето и земята." И земята беше без форма и празнота, и тъмнината беше на лицето на бездната. И Бог каза: Да бъде светлина; и имаше светлина; и Бог видя светлината, и това беше добро, и Бог раздели светлината от тъмнината.

Когато създавате идея, мисъл, ние просто създаваме нещо ново, а именно "Fiat Lux". Фразата се използва и за друго значение на метафората, за да разсее невежеството.

Fiat Lux в масонството

Fiat Lux също е термин, широко използван в масонството, за който се казва, че е кулминацията на посвещението, когато кандидатът получава светлината на масонската мъдрост, тъй като е в тъмнината на светския свят.

Популярни Категории

Top