Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция Научен термин

Какво е научен термин:

Научният термин е свързаният термин, който показва и разкрива наука, която не е идеологическа и не се основава на здравия разум. Това е термин, използван в научния език, непознат за онези, които не са учени на даден отрасъл.

Научният термин са истинските наименования на болести, видове растения и животни, когато са в оригиналното му име. Научният термин се нарича още термин или технически термин. Технически или научни термини обикновено са с удебелен шрифт или курсив в конкретни текстове, за да се подчертае пред читателя, че въпросната дума може да не е ваша.

Научният термин е този, който обикновено само хора, които имат познания за предмета или областта, познават научния термин. Най-големият пример е, когато лекарят диагностицира заболяване на пациент, той няма да каже, че индивидът е бил заразен с протозойния Tripanossoma Cruzi, а по-скоро, че пациентът е с болест на Chagas.

Популярни Категории

Top