Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

LOL

Дефиниция Най-

Какво е:

Определеният член на английския език означава "o", "to", "to", "to". За да дефинирате съществително от пол или номер, използвайте само една статия. Например: мъжът, жената, мъжете, жените .

Следователно "The" е неизменна статия на английски език. Той се използва преди женските съществителни, мъжки, единствено или множествено число, за да се определи съществото (или съществата), за които човек говори.

Статията "the" трябва да се използва след името на човек и преди прилагателно, което го характеризира, например "Александър Велики", " Джак Изкормвача " (Джак, Изкормвача), и т.н.

Трябва да се използва и преди собствени имена на сгради, кораби и др., Например "Емпайър Стейт Билдинг", "Титаник" и др. Или пред името на човек, който иска да се различава от друг, например: "Сигурен съм, че не беше Мария, която познаваме" (сигурен съм, че не познаваме Мария).

В английския език неопределените статии "едно" и "едно" са обозначени като "а" (използвани преди съгласни звуци ) или "а" (използвани преди звуковите гласни). Например: куче, маса, чадър, чест .

Популярни Публикации, 2020

Популярни Категории

Top