Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция Международна финансова помощ

Какво е международна финансова помощ:

Международната финансова помощ е заем, предоставен от банки или международни органи или дори държави, на други външни институции или правителства. Като цяло международната финансова помощ възниква, когато една държава или организация е в криза, след което се изплаща заем с лихви.

В историята няколко страни вече са се нуждаели от международна финансова помощ, като Португалия, Гърция и дори Бразилия, която прекара много години в изплащане на дълг към МВФ за финансова помощ. За да може МВФ да одобри помощта, е необходимо държавите-членки да гласуват, но тъй като е в интерес на всички членове, че световната икономика се стабилизира, обикновено няма трудности за осъществяването на такава финансова помощ.

МВФ

МВФ е акроним за Международния валутен фонд, който е международна организация, чиято цел е да поддържа гладкото функциониране на световната икономика чрез наблюдение на обменните курсове и платежния баланс. МВФ има редица функции, като подпомагане при разрешаването на финансовите проблеми на страните, подпомагане на разширяването на търговията, подпомагане на икономическото развитие на страните и особено предоставяне на финансова помощ на страните-членки, изпитващи икономически затруднения.

Популярни Категории

Top