Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция завещание

Какво е наследство:

Наследството е разпоредба, направена в завещание в полза на друг човек, е да остави нещо, на стойност или не на друго лице, и идва от латински, legatus. Наследството е и човек, който отива на специална мисия, за да представлява папата .

От правна гледна точка, в областта на наследственото право, наследството е когато една стока или няколко актива са оставени на някой друг, а не на наследници, когато първоначалният собственик умира, така че той оставя цялото или част от наследството си на някой друг, които могат да бъдат от семейството, или не. Този човек е известен като заветник. Наследството винаги е оставено в завет, така че ще има легитимна последователност на обекти или парична сума.

Наследството може да е нещо несъществено. Римската империя например остави силно културно, езиково наследство, което все още съществува в много общества днес. Друг пример за нематериално наследство е интелектуалното наследство, оставено от различни философи и мислители от миналото.

Наследството е и когато правителството на една страна се присъединява към друго, за определена мисия, е временна задача, изключителен характер.

Популярни Категории

Top