Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

BVL

Дефиниция допълнение

Какво е Приложение:

Допълнението означава това, което се добавя, добавя, добавя към нещо, което вече е било направено преди това, например текст. Това е дума за произход на латински (допълнения). Допълнението е допълнение към книга, договор, работни места и др.

Допълнението означава това, което се присъединява към работа, за да го допълни. То е същото като добавянето, допълването, приложението, чиято цел е да добавят информация или да поправят данните.

Добавката е нещо, което трябва да бъде добавено. Това е термин, който се използва широко в бюрократичните процеси, като например в договори, купуват, наемат и т.н. Допълнението възниква, когато вече е сключен договор и една от страните реши да добави още една клауза, например, и това е допълнение.

Приложението се използва за страните, които не трябва да сключват нов договор, така че се извършва само включване на данни и клаузи, при които двете страни трябва да се споразумеят.

Популярни Категории

Top