Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция CNPJ

Какво е CNPJ:

CNPJ е акроним за Националния регистър на юридическите лица . Това е регистър, в който всички юридически и физически лица (физически лица, които самостоятелно използват дейности с цел печалба) трябва да се регистрират преди започване на дейността си.

За юридическото лице CNPJ има същата функция като индивидуалния регистър на данъкоплатците (CPF) за гражданина (физическо лице), т.е. идентификация с Федералната данъчна служба на Бразилия, която е органът, отговорен за администрирането на регистрациите на физически лица и юридическо лице.

CNPJ разполага с различна информация, като например наименование на юридическото лице, адрес, дата на откриване, описание на икономическата дейност, правен характер, проверка на кадастралната ситуация във Федералните приходи, наред с други данни, които представляват интерес за федералната, щатската, Федералния окръг и общините.

През юли 1999 г. Националният регистър на юридическите лица замени бившия Генерален регистър на данъкоплатците, с цел обединяване на регистрационните процедури на дружествата.

Популярни Категории

Top