Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция персонал

Какво е персонал:

Персоналът е английски термин, който означава "личен" в смисъл на екип или служители. Терминът се използва за обозначаване на хора, които принадлежат към работната група на определена организация.

Тя се отнася и до персонала на фирма, агенция за човешки ресурси или персонал .

Персоналът е група хора, които са част от определена работна група или работят заедно. Например медицински персонал .

В организирането на събитие, като например музикално шоу, художникът има екип, който да подкрепя всеки момент от събитието. Персоналът е целият екип, който ще даде цялата подкрепа на художника и изпълнението на шоуто. Тези, които са част от персонала, имат специфична роля да играят преди, по време и след шоуто.

На официално пътуване на държавните органи на дадена страна членовете на персонала координират всички процедури за пътуване и участието на властите в официални събития по време на посещението, включително сигурността. Персоналът е комисия, съставена от членове, които предоставят цялата необходима подкрепа.

Популярни Публикации, 2020

RGB

Популярни Категории

Top