Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция фитнес

Какво е фитнес:

Фитнес е дума от английски произход и означава "да бъдеш в добра физическа форма ". Терминът обикновено се свързва с практиката на физическа активност и се отнася до добра физическа подготовка или физическо и психическо благополучие.

Думата се формира от кръстовището на " годни " (едно от значенията е "добра форма") и " нос ", суфикс, който превръща прилагателните в съществителни, определящи състояние, състояние (напр. " Щастие", което означава "щастие").

Следователно, фитнес означава издръжливост или състояние на тялото да функционира ефективно във всички ежедневни дейности и да остане здрав.

Терминът фитнес също се превежда като фитнес, термин, използван в биологията, за да обозначи способността на даден организъм да оцелее и да се възпроизведе в средата си, предавайки своя ген на следващите поколения, на своите потомци.

Популярни Категории

Top