Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция GmbH

Какво е GmbH:

GmbH е съкращение на немския термин " Gesellschaft mit beschränkter Haftung ", което означава "Дружество с ограничена отговорност". Съкращението GmbH съответства на съкращението "Ltda.".

Терминът GmbH е дефиниран в Германия като юридическо лице. Това е вид юридическо лице, което се среща много често и в Австрия, Швейцария и някои страни от Централна Европа. Този тип дружества съответстват на дружества, деноминирани в Бразилия от "дружества с ограничена отговорност".

Те са съставени от най-малко двама партньори и акционерният капитал на дружеството е разделен на квоти, което показва, че отговорността за изплащането на задълженията на дружеството е ограничена до партньорите.

Друго съкращение, използвано в германските компании, е AG ( Aktiengesellschaft ), което означава "акционерно дружество". Терминът съответства в Бразилия и в други държави на компания, която притежава акционерния капитал, разделен на акции, а печалбата се разпределя между акционерите.

GMBH

GMBH означава общинска охрана на Бело Оризонте.

Популярни Категории

Top