Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция CNPQ

Какво е CNPQ:

CNPQ е акроним на Националния съвет за научни изследвания, който в момента се нарича Национален съвет за научно и технологично развитие. Това е публична агенция, която цели да насърчи научните изследвания в Бразилия.

CNPQ е основана през 1951 г. и е призната в цял свят, особено в развиващите се страни. Първоначално CNPQ имаше за цел да доминира атомния цикъл в страната и да създаде стратегии. Въпреки това, функциите по-късно се разширяват и CNPQ също отговаря за финансирането на научните и технологични изследвания в най-разнообразните области на знанието.

Седалището на CNPQ се намира в Бразилия и е свързано с Министерството на науката и технологиите. CNPQ има и няколко други федерални агенции и чуждестранни партньори в своите функции. CNPQ насърчава научните изследвания в Бразилия чрез стипендии и стипендии, особено за лица, които искат да учат магистърска и докторска степен, независимо дали в Бразилия или в чужбина.

Популярни Публикации, 2020

Популярни Категории

Top