Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция DDD

Какво е DDD:

DDD означава Пряко набиране на разстояние. Това е система за автоматична телефонна връзка между различни национални градски райони.

DDD е двуцифрен код, който идентифицира големите градове в страната и трябва да бъде добавен към телефонния номер заедно с кода на превозвача.

За да осъществявате междуселищни обаждания, трябва да спазвате следната поръчка:

0 + код на оператора + код на страната по местоназначение + телефонен номер

Други съкращения, свързани с телефонното обаждане, са:

  • DDI (Международно пряко избиране)
  • DDC (Директно набиране към таксуване, трябва да наберете 90 в началото на обаждането за събиране, като замените първата нула)
  • DDR (Директен избор за разширение, директна връзка с разширението на централата)

Популярни Публикации, 2020

Популярни Категории

Top