Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция сунити

Какво представляват сунитите:

Сунитите са последователи на исляма, известни като "Хората на Сунната и Колективността". Името произтича от факта, че те твърдят, че следват "Суна" или "Пътен път" (име, дадено на думите и постъпките на Мохамед и неговите ранни последователи), както и да твърдят, че следват пътищата на мюсюлманската колективност.

Ислямските секти възникнаха след смъртта на Мохамед през 632 г. в Медина, Саудитска Арабия, в резултат на спора между неговите последователи за ръководството на общността, която потъна в гражданска война. За правото на приемствеността на Пророка се появиха две "сунитски" и "шиитски" секти.

Сунитите смятат, че Мохамед не е оставил законни наследници и че неговият наследник трябва да бъде избран с гласуване сред народа на ислямската общност. Повечето мюсюлмани са сунити, които формират най-радикалната страна на исляма.

Шиитите

Шиитските секти бяха формирани от последователи на "Али", братовчед и зет на Мохамед, законния наследник на ислямската власт. Най-големите сблъсъци между ислямистки секти са от политически произход.

Популярни Категории

Top