Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция железария

Какво е хардуер:

Хардуерът е физическата част на компютъра, той се състои от електронни компоненти, като кабели и светлинни схеми, дъски, прибори, вериги и всякакви други физически материали, необходими за работата на компютъра.

Хардуерът се използва основно от компютри и електронни елементи. Всяко физическо оборудване като ключове, брави, вериги и части от самия компютър се нарича хардуер .

Хардуерът не се ограничава само до персонални компютри, той е достъпен и в автомобили, мобилни телефони, таблети и т.н.

Съществуват различни видове хардуер, които имат различни цели и функционалности. Мрежовият хардуер, например, е оборудване, което е изградено с цел активиране и управление на оборудване, което е свързано в мрежа.

Принтерът, скенерът, мониторът, мишката и клавиатурата на компютъра се считат за хардуер на този компютър. Накратко, хардуерът е всички периферни устройства, свързани в една операционна система.

Не само външните компоненти, но и тези в корпуса на компютъра са класифицирани като железария . Пример : RAM карта, твърд диск, CD и DVD плейър и др.

В интернет има различни уебсайтове и форуми, които се специализират в подпомагането на потребителите и непрофесионалните хора в „компютърната механика“ да инсталират или конфигурират хардуер, като Клуба на хардуера .

Хардуер и софтуер

За правилното функциониране на хардуера е необходим и софтуерът, който е логична част от изчислителната техника. Софтуерът има функцията да предоставя инструкции на хардуера, позволявайки изпълнението на операциите на дадено оборудване.

Софтуерът е всяка компютърна програма, която може да се използва, копира и т.н. Само с комбинацията от софтуер и хардуер компютърът може да функционира по-правилно и ефективно.

Вижте също Смисълът на софтуера и смисъла на свободния софтуер.

Популярни Категории

Top