Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция Политически акт

Какво е политически акт:

Политическият акт означава правителствен акт и се практикува от политически агенти при изпълнението на изпълнителни, законодателни и съдебни функции, съгласно компетентността, установена в бразилската конституция. Тя е пряко свързана със свободата да се планират и управляват обществените дейности, а не да се ограничава до власт или орган. Това е основната разлика между политически акт и административен акт.

Административните актове се определят от публичната администрация и се регулират от публичното право. Те са правни актове и като такива са предназначени да създават, придобиват, променят, гарантират, суспендират или анулират правата.

Според принципа на разделение на властите политическите актове не могат да бъдат контролирани от съдебната власт. Въпреки това, в някои ситуации като престъпление на индивидуални или колективни права, или дори противоконституционност, съществува възможност за съдебен контрол.

Популярни Категории

Top