Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

SMS

Дефиниция видеонаблюдение

Какво е видеонаблюдение:

CCTV е съкращението за " Централна телевизия на Китай ", което означава Централна телевизия на Китай, обществена телевизия, собственост на китайското правителство. CCTV е основана на 2 септември 1958 г. и е със седалище в Пекин. Тя е една от най-големите комуникационни компании в Азия.

CCTV има повече от 20 телевизионни канала, насочени към различни аудитории. CCTV-1 е основният и основен канал, предаващ информация, развлечения и фантастика.

Видеонаблюдение - телевизия със затворен кръг

CCTV е съкращение за " телевизия със затворен кръг ", чието значение е "затворена верига или вътрешна телевизионна верига". На португалски език тя е известна и под акроним CCTV. Затворената телевизионна мрежа се състои от телевизионна система, състояща се от камери, разположени в определени точки с цел записване и предаване на изображения към един или повече локални или отдалечени монитори.

CCTV се използва с основната цел да наблюдава определени пространства, които могат да бъдат частни или обществени (училища, банки, улици и т.н.) или дори за мониторинг на горските територии.

Популярни Категории

Top