Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция Календарна година

Какво е календарна година:

Календарната година е 12-месечният период, който съответства на 365 дни в годината, считано от 1 януари до 31 декември.

Бразилската календарна година е определена в закон № 810 от 6 септември 1949 г., поставен от президента на републиката Еврико Гаспар Дутра.

"Календарната година" се изменя на всеки четири години, като се добавя още един ден през месец февруари, който сега е 29 дни, като целта е годишният календар да се коригира с движението на превода на Земята. календарна година до 366 дни и се нарича високосна година.

В Бразилия "календарната година" съответства на периода на финансовата година, т.е. когато финансовите операции се извършват за изготвяне на бюджети и плащания на публични субекти.

Бизнес година

В счетоводната и финансовата математика, за да се опростят изчисленията с дати, всеки месец от годината се брои с 30 дни, а годината се договаря да има 360 дни, наричайки се бизнес година.

Популярни Публикации, 2020

Популярни Категории

Top