Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

LED

Дефиниция форум

Какво е форум:

Форумът (или форумът) е мястото, където се разглеждат въпросите, свързани с правосъдието, със Закона. Същото е като съда. Произношението на думата форум може да промени значението му. Ако се произнася с първата отворена гласна (fóro), тя ще бъде синоним на форум.

Форумът е латински термин. В Древния Рим "форумът" е публичният площад на местностите, където са разположени административните и съдебни служби, както и основните търговски обекти. Това е регионът с по-голямо значение, икономически, религиозен, социален и политически център на всяка местност. Дори и днес думата форум се използва за обозначаване на набор от пространства, където се администрират правните въпроси.

Форумът, свързан със закона, може също да посочи юрисдикция, принадлежаща към даден регион, например форумът на окръг Сао Пауло.

Когато думата "форум" се произнася с първата затворена гласна (fóro), тя може да бъде свързана с юрисдикция или юрисдикция, например църковния форум. Или може да придобие смисъл от обхвата.

Често се прилага в израза "интимен форум", т.е. когато дадена тема засяга собствената си съвест.

Вижте също значението на Shire.

Популярни Публикации, 2020

Популярни Категории

Top