Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция CSLL

Какво е CSLL:

CSLL - Социалният принос за нетния доход е принос, създаден от Закон 7.689 / 1988, така че всички юридически лица (PJ) и тези, приравнени към законодателството за данъка върху дохода (IR), могат финансово да подкрепят социалното осигуряване.

Социалното осигуряване се състои от средства от федералните, държавните, общинските и социалните вноски на ПЗ, насочени към защита на гражданите по отношение на техните права на здравеопазване, пенсиониране и безработица.

Основата за изчисляване на CSLL е нетният доход на изчислителния период преди предоставянето на данък върху доходите. Както базата за изчисляване, така и ставките са изложени в член 57 от Закон 8981/1995.

Компютрите, които решат да изчислят IR за действителна, предполагаема, арбитрирана или прогнозна печалба, трябва да имат същата процедура с CSLL, т.е. не могат да избират IRPJ чрез оценка и CSLL за реална печалба.

Плащането на CSLL се извършва от PJ чрез използването на Федералния документ за събиране на приходи (DARF) в клоновете на Федералния приход.

Популярни Категории

Top