Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция Съвместно предприятие

Какво е съвместно предприятие:

Съвместното предприятие е израз на английски произход, което означава обединението на две или повече съществуващи дружества с цел стартиране или осъществяване на обща икономическа дейност, за определен период от време и целящо, наред с други мотиви, печалба.

Дружествата, които се присъединяват, са юридически независими и в процеса на създаване на съвместното предприятие могат да определят дали създават ново дружество или ако правят сдружение (консорциуми от фирми).

Този съюз ангажира участващите компании да споделят управлението, печалбите, рисковете и загубите. За да се създаде съвместно предприятие, е необходимо да се изпълнят няколко стъпки и да се установят цели, структура и форма.

Има няколко мотивации на компаниите да създадат съвместно предприятие : то позволява на участващите страни да се възползват от ноу-хау, преодолявайки бариерите на нов пазар; да се възползват от новите технологии; проучи и разшири дейностите, които те имат общо; се конкурират по-ефективно и разширяват пазарите с цел интернационализация.

Съществуват два вида съвместни предприятия : съвместно предприятие ( не корпоративен ), в което няма образуване на ново дружество (без юридическа правосубектност); и съвместно предприятие, което включва създаването на нова компания, която има своя собствена юридическа правосубектност.

Сред няколкото компании, които са сключили съвместно предприятие в Бразилия, имаме например BRF - Brasil Foods (компания за хранителни продукти), която през 2012 г. се присъедини към китайската компания DCH - Dah Chong Hong Holdings Limited, за да разпространява в Китайският пазар на храни в натура и обработен, и развиват марката Sadia в Китай.

Предимства и недостатъци на съвместното предприятие

Едно от основните предимства на съвместното предприятие е, че участващите дружества споделят рисковете и разходите по проектите, което е от съществено значение, тъй като много от тези проекти изискват големи инвестиции в началната фаза. В допълнение, съвместното предприятие предлага възможност на различни компании да се учат един от друг, преодолявайки по-ефективно предизвикателствата и конкурирайки се на пазара с повече компетентност.

Съвместното предприятие обаче може да представлява по-голям риск от неуспех на целите, тъй като динамиката на работата между две различни компании винаги е по-сложна и по-малко компетентната компания може да бъде пречка за успеха на проекта. В рамките на съвместното предприятие стартирането и управлението на проектите изисква много повече време и процесът на вземане на решения е по-малко гъвкав, тъй като трябва да управлявате идеите и желанията на двете (или повече) компании.

Популярни Публикации, 2020

Популярни Категории

Top