Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция отстъпчив

Какво е Bonachão:

Bonachão е прилагателно или мъжко съществително, използвано за описване на човек, който разкрива голяма доброта, наивност и търпение .

Тази дума е вариация на bonhomme, и двете от които имат точно същото значение. Жената на добродушието е добродушна.

Един добър човек е човек, който има приятен характер, често се характеризира с невинност, чистота и липса на злоба. Ex: Когато ми казаха, че той е този, който е започнал объркването, аз не вярвах, защото той е истински бонър.

В някои случаи тази дума се използва с пейоративен смисъл, описвайки пасивен и свободен човек, който не обича да помага на други хора. Ех: Брат ми е истински бонър. Докато подреждах къщата, той постоянно лежеше на дивана.

Популярни Публикации, 2020

Популярни Категории

Top