Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция афинитет

Какво е Affinity:

Афинитетът означава настройване, привличане, съчувствие и подобие . Това е връзка, която събужда настройването, равенствата, чувствата на обич, на привързаността и приятелството между индивидите.

Обикновено афинитетът се определя, когато има среща между идентичности или подобни личности между двама души, например.

Да имаш афинитет е да бъдеш в унисон със същите идеи, вкусове и чувства, характерни за друг човек. Афинитетът е основа за добри отношения.

Афинитетът е привличането, което протича между химическите енергии на телата, е популярно наречената "химия на любовта".

Афинитетът между хората може да се трансформира в братска любов, която се поражда сред братята.

Научете повече за значението на Братската любов.

Афинитетът е родство, сключено със семейството на съпруга или съпругата по силата на брака. Пример: "Те са роднини по афинитет."

В химията афинитетът е тенденцията на организма да се обединят. Различните вещества преминават през различни афинитети, колкото по-голям е химическият афинитет, толкова по-голяма е реакцията.

Пример: При поставяне на метален натрий във вода реакцията протича бързо.

Научете повече за значението на синтеза.

Популярни Категории

Top