Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция точност

Какво е точност:

Точността е точността и точността на данните и информацията, когато няма грешки или погрешни схващания.

Думата acuracity е свързана с точност, термин, широко използван във физиката и математиката, за да се определи сближаването на експерименталния резултат с неговата реална стойност. Колкото по-голяма е точността, толкова по-автентичен е резултатът от опита.

Точността се дължи на точността на английската дума, използвана също като етимологична основа за точност.

На английски език точността на думата може да бъде преведена под формата на точност, което означава "точност", "точност" и "строгост".

Точност на складовите наличности

Точността на инвентаризацията или „одитът на инвентаризациите“, както се нарича в някои части на страната, се състои от „реалния инвентар“ (това, което физически присъства в магазина, например) и „логическия инвентар“ ( номерата, които са регистрирани в системата за контрол на стоките).

За да бъде точна в инвентара на магазина, например, е необходимо информацията, изчистена във физическата инвентаризация, да е съвместима с тази, която е регистрирана в системата за контрол на стоките на магазина.

Популярни Категории

Top