Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция импулс

Какво е стимул:

Импусът е мъжко съществително в португалския език и може да означава моментно и неочаквано действие, бурно и внезапно, значимо движение.

Етимологично, терминът тласък произлиза от латинския импулс . Чрез импулс човек разбира нещо неочаквано и това предизвиква известно разклащане или силно възбуда. Пример: "Вятърът удари къщите на полето с бързината".

Когато индивидът или нещо действа със силен тласък, се казва, че той е буен и се държи бурно . Един буен човек е този, който действа бурно, по импулс и който не се замисля за действията си, преди да ги изпълни.

Думата импус може да означава и интензивно чувство на емоция, в състояние на мигновен екстаз. Пример: "Импусът на нова страст" или "В прилив на гняв, той счупи цялата къща".

Ако приемем фигуративен смисъл, един тласък може да изрази прекомерната сила или жизненост. Пример: "Пристигането на новия служител създава инерция сред другите служители на компанията".

Синоними на impulso

  • плам
  • възторг
  • ентусиазъм
  • екстаз
  • тласък
  • насилие
  • жизненост
  • ярост
  • насилие
  • достъп

Популярни Категории

Top