Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Дефиниция д-р

Какво е tl; dr:

tl; dr (или tldr) е често срещан израз на интернет, съкращение на английските думи „ твърде дълъг “ и „ не чете “. На португалски означава „ твърде дълго ” и „ не четено ”.

Тези изрази се използват широко в социалните мрежи и в обмена на електронни писма или други съобщения онлайн. Обикновено човек пише tldr, когато получи обширен текст и няма нито воля, нито интерес да прочете съдържанието в неговата цялост.

Обикновено съкращението се използва в отговор на лицето, което е написало и / или е изпратило текста или е направил публикацията, което показва, че текстът е твърде голям и следователно не е прочетен.

Понякога, когато текстът в интернет е твърде дълъг, самият автор може да използва обозначението tl; dr и след това да напише резюме на текста, за хора, които не са имали търпението да прочетат цялото съдържание.

Произходът на тези изрази е несигурен, но според проучванията тези акроними са използвани за пръв път през 2003 година.

Популярни Категории

Top